Opbrengst

Het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, opgericht in 2003 en erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geeft financiële steun aan projecten die de maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg extra kansen geven. Het gaat hierbij om kinderen met een fysieke of mentale beperking of kinderen die omwille van welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij mislopen.
Eind 2018 zal het Streekfonds op die manier al meer dan 500 projecten gefinancierd hebben en dit voor meer dan €3 miljoen.
Een Hart voor Limburg dankt zijn werking aan structurele partners, acties georganiseerd door derden, giften en legaten en eigen fondsenwervende acties, zoals de Limburgse Eendjesrace. 

Op www.eenhartvoorlimburg.be vindt u meer informatie omtrent de werking van Een Hart voor Limburg, alsook een overzicht van de projecten die we steunen.