Organisatie

De Limburgse Eendjesrace is een organisatie van Een Hart voor Limburg.
Een Hart voor Limburg steunt kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg.
Meer info hierover kan je vinden op: www.eenhartvoorlimburg.be

De organisatie ligt in handen van een stuurgroep, waarin zowel Een Hart voor Limburg als mensen uit het bedrijfsleven zetelen.
De actie geniet de steun van tal van Limburgse serviceclubs, scholen, bedrijven en verenigingen.